Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
batteridæk
(-ket, -): Dæk hvorpå et batteri af skyts er anbragt. I skibe med to dæk er det underste dæk, i tredækkede skibe er der tre batteridæk: underste batteridæk, mellemste batteridæk og øverste batteridæk. Under batteridækkene ligger banjerdækket nederst.
Batteridæk findes ikke i [HAR] og [FUN], der anv. kanondæk.

[HAR] anvender rækkefølgen: lower gundeck, main gundeck, upper gundeck. på tredækkere.

"Batteriedæk. Kaldes paa et Krigsskib de Dæk hvorpaa Kanonerne staae. En Tredækker har tre Batteriedæk, foruden det øverste Dæk hvor Skandse og Bak er, der ogsaa er armeret. En Todækker har to Dæk, En Fregat eet Dæk; men de mindre Fregatter og Briggerne have deres Batterie paa øverste Dæk." [SCHN]

Engelske betegnelser er i tredækkede linjeskibe:
lower gundeck or first deck - which is on top of the orlop deck;
[Röding]
middle gundeck or second deck;
upper gundeck = main deck // upper battery.
[FALC, MHT1/1983 p.14, Röding, SCHM]
I todækkede skibe er underste batteridæk lower gundeck or first deck.
og øverste batteridæk er upper gundeck or second deck.
På et-dækkede fregatter er: the gundeck = the main deck = the upper deck.
Moderne skibes batteri: gundeck.  Kilder