Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
affiringstov
(-et, -e): Tov fastgjort på bagsiden af kathagen og anvendt som styr for krogen under anhugning i ankeret.
tricing line.
Udtryk som korresponderer med [HAR]. I [SET] og [CLF] anføres trice og dets forbindelser som »hæve, løfte vha. tov el. talje«. [E/D] har »ophalertov«.
Flere kilder har også i forbindelse med redningsbåde vist tricing lines som afstøtningstove, der holder båden støt, mens bouncing tackles fastgøres, herefter aftages »tricing lines«, og båden kan bordes.
[DST] har: »to trice is to draw up, shorten or tighten some sail or rope, and the tricing line is the rope by which it is accomplished«
E: ON og Dk = trisse, hjul, hejseværk.
[CLF, DE, DS, DST, EST, FUN, HAR, OED, SET]  Kilder