Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
tønde
(-n, -r): 1.
Afmærkningsbøje. Sømærke af form som tønde.
buoy // beacon.
[Saint, H&S77 p.11, LAB p.84, OO p.8, TUX]
sætte tønde på tovet.
buoy up the cable.
[Saint]
tønde med stage.
pillar buoy.
[North Sea Pilot 1997 p.XIV]
tønde til at gøre sig fast på.
mooring.
[Saint]

"Tønderne inddeles i Spidstønder, Tøndevagere og Vragtønder.
Vagerne er opretflydende Stager, i Almindelighed fra 12-18 Fod lange, der paa Toppen ere betegnede med enten en Ballon, et Fløi, een eller flere Koste o.l."
buoy.
[BOG398 p.3]
"Tønderne inddrages aarlig den 14de November og udlægges atter senest 6 Dage efter Isens Bortgang."
[EfS 1912-06-19 Nr. 25 *1402]

2.
Opbevaringstønde.
tun // cask // barrel.
[HAR, Röding]  Kilder