Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Beaufortskala
(-en, -er): Skala for vindstyrke opdelt i klasser, med navne svarende til mulig el. velegnet sejlføring ved en bestemt vindstyrke.
De gamle engelske navne betegnede også søens tilstand.
Senere blev de 13 klasser benævnt med tallene fra 0 = vindstille til 12 = orkan.
Skalaen blev foreslået 1805 [LSD] el. 1806 [SAL], men først internationalt anerkendt 1874.
[SEJ]
Beaufort Scale.
[SD] har Beaufort i kg/kvm og mb. Skalaen gik op til 17 = 61,2 m/sek og inkluderede mål for bølgehøjder.
[SALvol.2/789] medtager de gl. benævnelser.
Beaufortskalaen:
Styrke m/sek. Dansk English
0 - 0,0- 0,2 Stille Calm
1 - 0,3-1,5 Næsten stille Light airs
2 - 1,6-3,3 Svag vind Light breeze
3 - 3,4-5,4 Let vind Light breeze = gentle breeze
4 - 5,5-7,9 Jævn vind Moderate breeze
5 - 8,0-10,7 Frisk vind Fresh breeze
6 - 10,8-13,8 Hård vind Strong breeze
7 - 13,9-17,1 Stiv kuling Strong wind or near gale
8 - 17,2-20,7 Hård kuling gale or near gale
9 - 20,8-24,4 Stormende kuling Strong gale
10 - 24,5-28,4 Storm Storm
11 - 28,5-32,6 Stærk storm violent storm
12 - over 32,7 Orkan Hurricane

E. Admiral Francis Beaufort 1774-1857. Beaufort var Hydrographer of the Navy fra 1829 til 1855 og med hans medvirken begyndte udgivelsen af væsentlige publikationer som Admiralty Tide Tables (1842) og Notices to Mariners = NtM (1834). Beaufort var også medvirkende til oprettelsen af et kompasprøve-kammer (1842).
[CHS4ord, ENK p.37, LDS, OSS, SAL, SD, SEJ]  Kilder