Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
beddingsbolt
(-en, -e): Svære aftagelige bolte el. nagler, der sættes horisontalt gennem beddingshovedet og vertikalt gennem beddingbjælkens yderende og derved forhindrer trossens tørner i at glide af beddingsbjælken.
bitt pin // bitt-bolt.
beddingsbolt.
bit-bolt.
[HAR, Benzon]
Bitt-bolts benyttes også til sammenføjning af beddingen.
"Bedingbolten."
long iron bolts thrust into holes in the bits, to keep the cable from starting off.
[Röding]
"Bedingsbolt. Ere fire Jernbolte, der have Lighed med Kofiilnagler, af hvilke een sættes horizontalt igjennem hvert Bedingshoved og een vertical i hver Ende af Bedingsbjelken. Hullerne for disse Bolte bestemmes saaledes, at Boltene som stikkes deri, kunne, formedelst deres Overlængde, som gaaer udenfor de nævnte Træers Flader, forhindre Bedingsslaget i at smøge af."
[FUN]

"Bedingsbolte. Ere lange Jernbolte der staae op igjennem Huller i Bedingspuden, for at forhindre Ankertouget fra at smøge sig af. Der er Een paa hver Side, og de ere til at tage ud." [SCHN]
 Kilder