Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
beddingsknæ
(-et, -): 1.
Beddingspullerternes afstøtningsvinkler forefter.
"Bedingsknæer. Til de store Skibe bestaaer et Bedingsknæ af et esdannet Træ, der med den bredeste Ende støder mod Bedingknægten og med Underfladen er neddammet over og boltet til Dæksbjelkerne, og styrker saaledes Bedingsknægten mod den Kraft, hvormed Ankertouget eller Kjæden søger at trække den forefter, naar Skibet ligger for Anker; paa de mindre Skibe ere disse Knæer af Jern." [FUN]

"Bedingsknæe. Foran hver Bedingsknægt ligger et Knæe, hvis opstaaende Part er boltet til Bedingen, og den liggende til Dæksbjelkerne." [SCHN]

standards of the bitts // bitt-knee.
horisontalt knædel. bitt-spur.
[HAR]
vertikalt knæ. bit-knee.
[HAR, Benzon]
Knæets tykkeste del har ofte et hul til fastgørelse af stopperen.
[Saint]
"Betingknæer." standards of the cable-bits, or spurs of the bits.
[Röding]

2.
I et nikkespil de træknæ, der i det lodrette plan afstøtter bjørnene forefter, hvor det store træk er, når der hales på en ankerkæde.
standard-knee.
[ANS p.95]  Kilder