Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vager
(-en, -e): 1.
Sømærke, der flyder med en bundforankring. Ordet vager anvendes ikke i danske kort.
sea mark // topmark buoy.
[DFiskT51/1993 p.32, NAV1 p.29, VerV2, KOF]
"Bøier, som kun vise en Mast over Vandet, skulle kaldes Vagere." (UK 1889).
Buoys showing only a mast above water shall be called spar buoys. (UK 1889).
[SOM p.5 + 21]

2.
Lang sejldugs- el. flagstofspose af konisk form anvendes som vindviser.
wind vane.
[DSH]
"er en Slags Fløye der vayer Horisontal ligesom en Vimpel og alleene tilladt at føres af Orlogs-Mænd." [KOF]
short pendant put up at sea.
[KOF]
vane.
[HAR, Saint]
suntevager.
match-tub.
[Saint]
E. Denne betydning af ordet er ikke optaget i [FUN], [ODS] eller [DMO].  Kilder