Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
beddingsknægt
(-en, -e): Dss. beddingsknæ, dog har [Röding] bitpins.
[FUN] har dss. beddingspullert. Desuden har [FUN]:
"Bedingsknægte. Ere i Almindelighed tvende Rettømmer, der staae lodrette, eet paa hver Side, i en passende Afstand fra Midten af Dækket og med deres Overender i en vis Høide ovenfor dette. Bedingsknægtene ere boltede til den Bjelke i Kanon- og Banjerdækket, hvorimod de ligge, og forstøttes paa Forkanten af Bedingknæerne."  Kilder