Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vande
(vb): I udtryk som:
1.
vande et skib, dvs. fylde vand i et nybygget skib på beddingen for at se, om det er tæt.
put water into a ship's hold which is newbuilt and on the stocks, in order to know whether she is leaky.
[Röding]
vande tov. "For at bevare Tougene fra at sammenbrænde, ved længe at være indespærret i Kabelrummet, hales de nogle Gange paa en Reise op paa Dækket og skydes langs dette, hvor de overgydes med Søvand og, efter at være blevet tørre igen nedskydes."
water the cables.
[DMO]

2.
Det samme som at "lande" på fast grund: "22 kvartmil NNW af Casquet dukkede en u-båd op ca. 2 kvml. forude, den førte et stort fransk flag samt to små signalflag, som ikke kunne skelnes, samtidig affyrede han et skud, som vandede agter for skibet. Brasede bak for at afvente videre ordre; samtidig hejstes skibets kendingssignaler; omtrent 6 minutter efter affyrede han atter et skud, som gik forbi boven... han styrede derefter ned i læ af skibet og affyrede et tredie skud, som vandede agter for skibet."
[ID 3504 p.34]
touch down // came down on the sea.
 Kilder