Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
affugte
(vb): 1.
Fjernelse af vanddamp fra luften el. anden kemisk forbindelse.
dehumidify.

2.
Fjernelse af 95 % el. mere af vand fra et stof, ofte fdevarer, ved en temperaturstigning.
dehydrate.  Kilder