Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
beddingsstopper
(-en, -e): Tovende gjort af kabelgarn, der fastgjort til dæk el. beddingsknæ omvikles ankertrosse og fastholder denne agten for beddingen, så beddingsslaget ikke opgør sig.
Også brugt til midlertidig fastholdelse af trossen, indtil mere solid fastgørelse finder sted, i hvilke tilfælde beddingsstopperen føres fra sit fastgørelsespunkt under beddingsbjælken og omsnøres ankertrossen foran for beddingen.
bitt-stopper.
[HAR, Benzon]
"Bedingsstopper. Den er af Kabelgarn og bruges til at holde Bedingsslaget fastere med om Bedingen, naar Skibet ligger for Anker. Midten af Stopperen lægges paa den Deel af Ankertouget, som gaaer fra Bedingen agterefter, men tæt op ti Bedingspuden, begge dens Ender bringes dernæst forefter under Puden og Bjelken og slynges imod hinanden omkring Touget forefter." [FUN]  Kilder