Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Befragtnings- og Klareringsrådet
"Klarerings-overenskomsten af 1. juli 1953 blev oprindelig stiftet den 1. januar 1901, idet der i slutningen af forrige århundrede var opstået en voldsom konkurrence på klareringstaksterne, såvel mellem mellem de beskikkede mæglere og skibsagenter, som mellem mæglerne indbyrdes...
Som en følge af en ny næringslov af 1931 og efterfølgende ministerielle bekendtgørelser, hvori der er givet bestemmelser vedrørende mæglerne, var det nødvendigt at forny overenskomsten, og forhandlingerne herom blev afsluttet den 1. juli 1933. Iflg. denne er alle de beskikkede skibsmæglere underskrivere... Dennes [aftalens] formål er i første række overholdelse af de af Handelsministeriet approberede takster, og at mæglerne skal besørge klareringen af skibene for shipping-firmaerne, som til gengæld opnår visse fordele.
Til afgørelse af eventuelle tvivlsspørgsmål med hensyn til beregning af taksterne eller disputer herom eller tvistigheder underskriverne imellem har bestyrelsen - RÅDET - bemyndigelse.
Senere blev også specielt kurtagespørgsmål i forbindelse med befragtning henlagt til RÅDET, som derefter benævnes Befragtnings- og Klareringsrådet.
[10180 p.24]  Kilder