Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vurst
(-en, -?): Fendering. "Aflange Pølser, tykkest paa Midten, klædte med Læder, der have Øine i Enderne, hvormed de naies paa det Sted, hvor de skulle staae. Vursterne forfærdiges af gammelt Toug og naies flere Steder, for at hindre Takkelagens Skamfiling, som paa Underræerne, Skjægget og flere Steder." [DMO]
puddening of the yards.
[HAR, Saint, FUN]
vurst på forstævnen af et fartøj.
puddening of a boat's stem.
[Saint]
vurst eller tovstump.
junk // a short piece of rope or cable.
[Röding]
vurst i vantet. Kort tov, der i højde med pyttingstovene lægges omkring vantet fra det agterste vanttov til det næstforreste. Det er dobbelt, så den ene part ligger foran, og den anden bagved vantet, hvor det er bændslet til hvert vanttov. Det tjener til at forbinde pyttingsvant, vant og svigtning.
foot-hook staff.
[Röding]
 Kilder