Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
begpram
(-men, -me): Pram hvorpå beggryden opvarmes.
pitch-boat.
[KOF] har: a boat furnished with a pitch pot.
[HAR] har: pitch-prahm.  Kilder