Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Einar Weilbach & Co.
"Den 5. August fejrede Kompasmagerfirmaet Einar Weilbach & Co., Ny Toldbodgade 11, sit 25 Aars Forretningsjubilæum. Firmaets Eneindehaver Einar Weilbach er femte Generation af Slægten Weilbach, der beskæftiger sig med Kompasser og nautiske Instrumenter.
Einar Weilbach var først ansat i Det Store Nordiske Telegraf Selskab indtil 1913, hvorefter han rejste til England for at faa en endnu mere alsidig og grundig Uddannelse. Først var han ansat paa Instrumentmagerfabriken Creed-Bille & Co. Ltd., i Croydon, senere i Instrumentfirmaet Henry Hughes & Son, London, hvoraf de 2 Aar som Leder af dette Firmas Kompas Afdeling.
1919 vendte Weilbach tilbage til Danmark og har siden drevet sit kendte Kompasmagerfirma Einar Weilbach & Co."
[Da. Skibsførerforenings Blad, 1944, Nr. 8 p.179]  Kilder