Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
begrænsningsskot
(-tet, -ter): Skot, der indgår i visse tonnagebereg-ninger.
boundary bulkhead.
[MÅL p.31]  Kilder