Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
begrænsningstonnage
(-n, -r): Tonnagestørrelse for skib udregnet efter Sølovens bestemmelser for ansvarsbegrænsning i forb. med olieforurening.
limitation tonnage.
[DS p.911, Sølovens 10. og 12. kapitel gælder samt CIR59.15/5 1984, IMO473-Civil Liab.]  Kilder