Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flagstat
(-en, -er): Den stat, hvis flag et skib fører.
"For at et Skib kan sejle under dansk Flag, maa det enten mindst for to Trediedele ejes af Personer, som har Indfødsret og ikke er bleven Statsborger i fremmed Stat, eller som er og i mindst fem Aar har været bosiddende i den danske Stat, eller tilhøre Aktieselskab, hvis Bestyrelse har sit Sæde i den danske Stat og bestaar af Aktiejere, som fyldestgør de nævnte Betingelser." (1937)
flag state // flag nation.
[SOLOV p.3]  Kilder