Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forskalkning
(-en, -er): Lukning vandtæt af skibsluger.
battening
"Hvor der kan opstaa Spørgsmaal om, at Skade er foranlediget af Mangler ved ... Lugernes Forskalkning eller deslige, bør Besigtelsesmænd tilkaldes ved Lugernes Aabning og Losningen".
[SOLOV, p.20]  Kilder