Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dokplan
(-en, -er): Tegning visende de detaljer for et skib, som dokmesteren skal bruge for sikker doksætnning.
"Dokplan udføres som skematisk tegning og skal give alle de oplysninger om skibet, der er nødvendige ved dokning, således som vist på vedlagte plan." Planen viser længde overalt, længden mellem perpendikulærerne, længden af den vandrette del af kølen, vinklerne mellem stævnenes enkelte buer og lodret. alle mål omkring ror og skrue, middelspantbredden og bundrangenes afvigelse fra vandret, tyngdepunktets beliggenhed langskibs og lodret i forhold til nul-kryds. Lænseskruer og søventiler skal ses af klædningstegningen.
docking plan
[NORM p.11]
 Kilder