Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bekajer, kajereb
(-en, -e): 1.
Tov til at dreje (brase) en rå med.
topping lift // peak-haliard // peak rope.
[HAR, Röding]
Sidstnævnte udtryk især for visse rundholter el. spec. formål.
[FUN] anfører for bredfokkeråen på jagter o.lgn.: "De tjene tillige som braser og fare derfor gennem kovse på yderenden af klyverbommen." mærslæsejlets bekajer. down-haul of the top-studding-sail.
[Röding]
bekajer på en smakke. braces of the square-sail yard in sloops, smacks &c.
[Röding]

2.
Nedhaler til læsejl. Nedhaler til store- og foremærselæsejl, som under rumskøds sejlads anbringes på siderne af mærsesejlene. Bekajeren står fast i øverste og inderste hjørner, farer derfra på sejlets agterkant gennem en kovs i det yderste og nederste hjørne og derfra til dæks. [DMO] har: »førhen kaldtes læsejlenes Nedhalere for Bekaier.«
tripping line. [Benzon]

3.
Bekaier til et luggersejl.
lug sail brail.
E. germ. bekaien.
[DMO, FALC, FUN, HAR, IMK, KOF, MAR, MEY, MOR p.120, NAR p.124 + 207, RØD, Saint, SEHA p.29, SAL, SOS]

"Mesans-Ruen. Paa Nokken lægges 1. Giærder-Skinklerne. 2. Bekaieren. Signal-Falds-Blokkene nayes uden for Bekaieren paa Nokken af Raaen, og Ophaler-Blokken til Borg-Gittouge, midt imellem Signal-Falds Blokkene.
Mesans-Cordel-Blok nayes paa halv Raae eller Mitten af Raaen. Nogle Mesans-Ruer vil efter dette Mærke ikke hænge vel, men naar Cordels-Blokken sættes to Fod og Stroppens Brede mere For efter, hænger de bedre. Enhver bruge i dette Tilfælde hvad best kan skikke sig.
Paa den Mitterste tredie Deel af Mesans-Ruens Agterste Deel, - fra Masten af Agter efter - spredes Dirken, saaledes: at Enden er det Yderste, hvilken sættes om Ruen med et Tømmersteeg."
[Gynt p.78f]  Kilder