Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
agterstævnsport
(-en, -e): Portåbning med dæksel i et træskibs agterstævn. Oftest på skibe med flad agterstævn.
I skonnerter og andre småskibe var porten beregnet til gennem denne at kunne indtage ladninger af fx længere tømmerstykker, der ikke kunne lempes ned gennem træskibenes forholdsvis små lugeåbninger.
stern port. "Opening at the stern which serves for ventilation, allows guns to be fired astern, or facilitates the loading of cargo."
[CLF p.03.08]
 Kilder