Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
beklæde
(vb): Dss. klæde. Omvikle et tov med sejldug og/el. smækker line, læder - evnt. bly - for at sikre det imod skamfiling. En wire omvikles først med sejldug før den beklædes.
serve // face // line // cover // cloth.
beklædningskølle: serving mallet.
Fx beklæde med bly / læder: cloth with lead // cloth with leather.
[DMO, EST, HAR, LSD, tmo, TuxSOS]
"Beklæde et Skib med Planker uden paa Indholten." plank a ship. [Röding]  Kilder