Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
krudtflag
(-et, -): Flag sat på et orlogsskib under håndtering af krudt og anden ammunition under losning og lastning.
"Den næste Dag blev Fregatten varpet ud paa Indrerrheden; efter al Ild og Lys var slukket, og det røde Krudtflag hejst paa Mastetoppen for at advare passerende Skibe, blev krudt og Ammunition taget om bord fra Pramme, hvilket ikke maatte foregaa inde paa Værftet paa Grund af Brandfaren."
powder flag // red flag
[Jylland p.16, Wol p.394]  Kilder