Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
spilring
(-en, -e): På håndbetjente capstanspil den nederste kabelarring hvori ankerkædens led indsættes, når kæden skal hives hjem.
"Paa Gangspillet ... ses foroven Mekanismen til at koble Overspillet paa Hoveddækket til og fra Underspillet paa Batteriet, og i Gangspillets Hoved, Spilkoppen, findes Huller, hvori Vindebommene isættes. Forneden paa Gangspillet findes Spilringen med Fordybninger til Ankerkædens Led, saaledes at Kæden kunde hives hjem."
voyal drum.
[Jylland p.46]
 Kilder