Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kerneskud
(-det, --): Kanonskudstype anvendt i sejlskibstiden.
"Paa kortere Afstand, dvs. indtil c. 1000 Alen, 600 m, skød man de saakaldte Kerneskud direkte mod det fjendtlige Skib, men paa lidt længere Afstande anvendte man Richochetskydning og skød da med 1 til 2 Graders Elevation, saaledes at Kuglerne slog Smut henover Vandfladen og sprang op mod Fjendens Master og Sejl."
[Jylland p.48f] Citatets ord "richochetskydning" er forkert stavet. Det hedder "ricochetskydning". [JM]
point-blank shot // direct laying fire og richochet-fire
[WOL]
 Kilder