Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
gudstjenesteflag
(-et, --): Flag, der sættes om bord, når der skal afholdes gudstjeneste. Anvendt i orlogsskibe også til søs, hvorfor dets betydning ikke alene er informerende til omgivelserne, men også til den ombordværende besætning. Gudstjenesten adviseres også ved ringning med skibsklokken.
religious service flag.
"Gudstjenesteflaget blev hejst halvt op paa Stortoppen, Skibsergeanten hængte en Tavle med Salmenumrene fra 'Andagtsbog for Flaaden' op paa Mesanmasten, og Musikken med deres blanke Messinghorn stillede op agter paa Skansen."
[Jylland p.62]
 Kilder