Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bemandingsfastsættelse
(-n, -r): Et skibs besætning fastsættes iht. regler, hvor tonnage, maskinkraft, fartsområde, passagerantal, ladningens art m.m. indgår. Myndighederne, fra 1986 Søfartsstyrelsen, fastsætter derudfra besætningens størrelse ved nyt eller indkøbt skib. Under Styrelsen er et bemandingsnævn, der tager sig af klager og dispensationer.
statutory manning requirement.
[SBC-E-15, SØF41-42/2003 p.4]  Kilder