Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
abandonnering
(-en, -er): Abandonnement. Afståelse. I søretten den ret en skibsejer har til at afstå et fartøj til en anden, fx et forsikringsselskab, mod at få udbetalt forsikringssummen. Bestemmelsen finder fx anvendelse ved et skibs forsvinden, hvor rederen for at få forsikringssummen udbetalt må afstå = abandonnere sit skib. Kommer skibet alligevel i havn, tilhører det så søforsikringsselskabet.
Abandonerklæring afgives også ved kondemnering, dvs. hvis skib eller ladning stadig eksisterer, men ikke står til rederens rådighed, fx strandet skib, sørøvet skib eller opbragt skib. Ved abandonnering kan rederen også blive frigjort for yderligere forpligtelser i forbindelse med skib og ladning, men lovgivningen er her forskellig alt efter tidspunkt og nationale love. Et forsikringsselskab kan også nægte at overtage den forsikrede genstand, men det stiller normalt ikke forsikringstagrene ringere, end vedkommende ellers ville have været.
abandonment.
»Abandonnering kan finde Sted i alle de af Loven forud bestemte Tilfælde« (1839).
»En formel Abandonerklæring fra den Forsikrede er ikke nødvendig for Indtrædelsen« (1935/1963).
[6393 p.81, 7744, HAN, Ret, Röding, SAL I p.65f]
 Kilder