Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bemandingsnævn
(-et, -): Et af energiministeren nedsat nævn på 19 medlemmer til behandling af klager over afgørelser om bemanding af havanlæg (1990'erne). For skibes vedkommende er det besætningsnævnet under Erhvervsministeriet - Søfartsstyrelsen, der udfylder disse funktioner.
manning board.
[DS89 p.876]
"Bemandingsnævnet består af en formand, der beskikkes af handelsministeren, samt 1 repræsentant for hver af de søfarendes organisationer og et tilsvarende antal repræsentanter for redernes organisationer, der alle beskikkes af handelsministeren efter indstilling af de pågældende organisationer."
[Sk-T-Med nr.198 31/1 1968 p.6]
Bemandingsnævnet blev nedlagt i forbindelse med dannelsen af Søfartsstyrelsen. [JM]  Kilder