Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afgire
(vb): Afvige i forhold til en genstand, fx gire p kursen: fjerne sig fra den fastsatte kurs.
sheer off // sheer away.
[Rding]  Kilder