Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Beringshavet
Randhav til Stillehavet. Det afgrænses af Aleuterne mod S, Amerika mod E og NE og af Rusland mod W og NW. S-delen er dybest, omk. 4000 m, dybeste sted 5369 m, N-delen er omk. 100-150 m dyb. Saltholdighed 32-35 ‰. Strømmen er N-gående i den E-lige halvdel, i Beringsstrædet og det E-lige Chukchi Sea. Den N-lige del fryser til om vinteren.
Bering Sea.
Vitus Bering, 1681-1741, han besejlede Beringshavet i 1728.
[EB, FILE, LSD, SAL]  Kilder