Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Bermuda
Britisk koloni i Nordatlanten 900 km ESE for Cape Hatteras (32° 20' N, 64° 50' V). Øgruppen består af fem større og ca. 150 delvis ubeboede små koraløer; i alt 54 km2. Hovedstad Hamilton. N-S udstrækning 39 km, E-W 1,6 km.
Bermuda.
Bermuda- i sammensætninger som typebetegnelse for flere mindre sejlskibe/bådtyper, se efterfølgende.  Kilder