Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Bernoullis læresætning
Læresætning om forhold mellem tryk og hastighed i luft og væskers strømninger.
Bernoulli's theorem // Bernoulli's effect.
Jakob Bernoulli, 1654-1705, og broderen Johann Bernoulli, 1667-1748, gjorde opdagelser inden for differentialregning og har lagt navn til de bernoulliske tal:
bernoulli numbers.

Daniel Bernoulli, 1700-1782, søn af Johann Bernoulli, gjorde opdagelserne om hydrodynamikken. Hans opdagelser ligger tæt op ad opdagelser gjort af G. B. Venturis, 1746-1822. Disse opdagelser har givet navn til venturieffekten.
[DAH p.159, EB, SAL, 8067Dev.Rudder p.195]  Kilder