Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
beskyde
(vb): Affyre kanon- el. bsseskud mod noget.
shell // fire at // cannonade.
beskyde et skib langskibs. to rake a ship // enfilade a ship.
[HAR]
beskyde et skibs skrog. to hull a ship.
[HAR]
beskyde et skib p lringen. to play on the quarter of a ship.
[HAR]
[KOF, NEM]  Kilder