Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
beslaglægge
(vb): Beslaglægge et skib.
lay embargo on shipping.
[Röding]
"Juli 1910, medens vi lå i Stettin og lossede fosfat og kork fra Tunis, blev skibet beslaglagt af et skibshandlerfirma i Rotterdam, som Dannebrog eller Hecksher skyldte penge. Vi fik rød plakat på kahytten og kæde og lås om stormasten. Rederiet kunne dog ikke have skibet liggende sådan, så regningen blev hurtigt betalt, og vi sejlede til H."
impound // prohibitory injunction.
[Larsen 2001 p.56]  Kilder