Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
beslå
(vb): 1.
beslå et sejl
Når sejl er bjærgede, givet op eller halet ned, rulles el. pakkes de sammen og beslås, dvs. bindes fast til rå, bom, stang el. stag med beslåsejsinger.
stow // furl // hand a sail with gaskets after the sail has been taken in.
"Her ses Mærssejlsgasterne i Færd med at beslaa Mærssejlet, der først er halet op til Raaen ved Hjælp af Givtove og Gaardinger, samtidig med at Mærseraaen er firet ned til Æselhovedet. Gasterne staar i Perterne og duger det store Sejl op, saa det ligger glat og til sidst omvikles med Beslaasejsinger."
[Jylland p.37]

Det modsatte: at fraslå.
unbend a sail.
[DMO]: Et sejl opgives i givtovene og gårdingerne. De stående lig hales fra nokken af råen til midten, hvor der brækkes i bugt.
Sejlet hales op til råen i små duge. Yderst med en glat dug. Hvorpå sejsingerne lægges om.

beslå med stutgarn. Dvs. at beslå med svage kabelgarn, der springer ved håndtering. Sætning af sejlene kan således ske fra dækket, så det undgås at sende folk til vejrs.
fasten sails with rope-yarns.
forstærke beslåningen.
mend the furl of sail.

2.
beslå en blok
beslå en blok.
strap a block.
[Benzon]
beslået med jernbeslag.
iron bound.

3.
beslå et flag.
make up a flag.
[Bådnyt 8/1993, HAR, KOF, ODS, SAL, Søens F, TMO, TUR, TuxSOS, WOL]  Kilder