Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afholde
(vb): Holde af.
1.
Sejlmanøvrering, ændre kurs, så vinden kommer mere agter ind.
bear away // bear down.
[DST] har »bear away = bear up...mean the same thing, viz., to put the helm up« referencen er altså til rorpindens el. rattets bevægelse mod (op mod) vindsiden.
»To bear down« anvendes ikke om rorets stilling, men om et skib, der kommer mod en fra vindsiden: »bears down upon us«.
Disse to engelske udtryk refererer til sædvanen før rat- og rorbevægelse blev fastlagt til at være til samme side.
I [ENK] er nuværende sædvane benyttet, og bear up anvendes om styring tættere til vinden.
[CLF, DMO, DST, ENK, HAR, ODS, Sch]

2.
Holde fast på et tov (gl.): hold on.
[HAR]  Kilder