Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bestikhus
(-en, -): Fr skibene fik lukkede styrehuse, benvnedes huset eller rummet p brodkket, hvori kort og instrumenter opbevaredes, som bestikhus.
chart house.
[Fra tegninger af dampskibe med ben bro, JM]  Kilder