Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bestuve
(vb): 1.
stuve, anbringe ladning i lastrum, så den ligger forsvarligt og fast og fylder mindst muligt.
bestow.
[HAR, ODS]

2.
angivelse af et skibs ombordværende ladningsmængde (rummål udtrykt i kommercelæster à 2 registerton). » Hvad kan skibet bestuve? «
cargo carried.
[SAL]

3.
fylde lastrummet fuldstændigt » pakket.«
fill the cargo hold.
[KOF]  Kilder