Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
besætning
(-en, -er): 1.
Bemanding. Skibets mønstrede personer, dvs. oftest uden at inkludere skibsføreren; i krigsskibe dog alle inkl. chefen.
crew // complement.
"Besætning, alle, til et Skibs Manøvrering, nødvendige Folk."
[PS1867 p.8]
"Der var faste spilletider for officererne og for den øvrige besætning, som regel lørdag aften klokken syv og klokken ni. Det var utænkeligt at man kunne se film sammen."
[SØF6-7/2005 p.14 sp.4]
"De kommanderende overofficerer var: den ædle og mandhaftige kaptajn... den ædle højagtbare overkøbmand... overskipperen... overstyrmanden... underskipperen... understyrmanden... De følgende officerer var: den velædle, mandhaftige kommandør... over tre underofficerer og 50 musketerer; højbådsmanden med sine undergivne; skibmanden med sine undergivne; konstabelen med sin tømmermand og sine fire kvartermestre; en profos og 64 matroser; en trompeter; en tambur; 8 tjenere og drenge; præsten; overassistenten, skriveren; botteléren og kokken."
[COR p.42]

dæksbesætning: deck-hands // deck crew.
reduceret besætning: reduced crew.
reglementeret besætning: complement.
skibsbesætning: ship's complement.
stambesætning: Skibets faste besætning, modsat løsarbejdere el. udskiftningsmandskab, der for kortere tid arbejder om bord.
nucleus-crew.

2.
Dss. belægning på en tovende. whipping.
[Saint]  Kilder