Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
besætningsnævn
(-et, -): Besætningsnævnet består af en af erhvervsministeren udpeget formand samt en repræsentant for hver af de søfarendes organisationer og et tilsvarende antal repræsentanter for redernes organisationer. Nævnet behandler klager over Søfartsstyrelsens fastsættelse af besætningers størrelser og mandskabet kvalifikationer.
manning committee // crew board // crew committee.  Kilder