Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bi
(adv): ved - under. Bruges i udtryk som ligge bi: s tt til vinden som muligt.
to - som i: lie to.

"Ligge bie = biligge. At ligge bie, er at ligge Vinden saa nr man kan med faa Seil, at Skibet gjr saa lidet Fart som muligt. Man ligger bie naar man har haardt Veir og Modvind, for ikke at blive forslagen fra sin Vei; ligeledes naar man venter paa en anden Seiler, eller om Natten, naar man troer sig nr Land for at undgaae Faren ved at lbe paa.
Man har forskjellige Maader at ligge bi paa: i en Storm, enten for Fokken eller Storseilet ene, eller for 2 eller 3 Understagseil.
F.Ex. Fokkestagseil og Stormaben eller Mesanen; ja vel og stundom for Eet af Dem alene. Maaderne at ligge bi paa beroer strstedelen paa Skibets Bygning, om det derfor er meer eller mindre luvgjerrigt, og hvor mange Seil det behver for at ligge stt.
Er Stormen saa haard at den aldeles ikke tillader at fre Seil, ligger man bie for Takkel og Toug (det er for den Vindfang Takkelagen tager).
Naar man ligger bie er Roret altid surret i Le." [SCHN]

dreje bi = stikke bi: ndre kurs s tt til vinden som muligt pga. strk vind og mindske sejl til frrest mulige, men dog s styringen bibeholdes.
bring to // lie to // try>.
Trying is to have ... but the mainsail, the tack aboard, the bowline set up, the sheet chore aft, and the helm tied down.
[Mainwaring]
Hold the ship's head about four points from the wind and try or lie to, going very slowly ahead.
[SEHA p.216]
heave to br kun benyttes, nr sejl bakkes for at stoppe farten [SEHA].

Isr inden for yachting bruges udtrykkene lie to og heave to i flng. British Admiralty benytter heave to om at ligge bi og om at have bakket et sejl [MOS1 p325 + 338].
Lie by betyder brase bak, og det modsatte - at lbe for vinden:
scud.
[SMY]
ligge bi: Isr i stormvejr, at lgge skibets kurs s tt til vinden som muligt med et el. to sm sejl sat.
heave to // lie to // try. Fx ligge bi for en fok: try under a fore-course.
Betydningen af heave to er at stoppe skibet ved at bakke et el. flere sejl, men udtrykket bruges for bde at dreje bi og at stoppe.
For motorskibe at g med mindst mulig styrefart op i vinden:
lie to.
[HEAVY p.275] bruger konsekvent heave to.
Lying by the wind.
[OSS] stter heave to og lie to som synonymer, men med forsk. forklaring.
Naar man ligge bie er Roret altid surret i Le.
ligge bi for takkel og tov: Ligge bi uden at fre sejl.
lie under bare poles // try under bare poles // try a-hull // lie a hull.
[DHS, KOF, K109SCH, NEM, ODS, OSS, Saint, SAL, SEHA, SMY, Benzon]  Kilder