Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Union Flag
1.
Engelske Union jack = Union flag
Brugen af ordene flag eller jack for det engelske nationalflag har ændret sig over tid, så de to ord i dag bruges som synonymer.
Nogle få engelske citater fra nedennævnte kilde:
"The first use of the name ‘Union’ appears in 1625". +
"By 1674, while formally referred to as ‘His Majesty’s Jack’, it was commonly called the Union Jack, and this was officially acknowledged". +
"and in 1902 an Admiralty Circular announced that Their Lordships had decided that either name could be used officially". +
"Such use was given Parliamentary approval in 1908 when it was stated that 'the Union Jack should be regarded as the National flag' ”.
[UK Parliamentary Flags & Heraldry Committee.]

Kilden [SMY], 1867, anvender Union i betydningen det engelske nationalflag uden at kombinere ordet med flag.
Tidligere har ordet jack været brugt om flaget i mindre størrelser, idet en af grundbetydningerne af jack er en formindskelse for begrebet, som det anvendes om.

Fra før 1700-tallet anvendte Royal Navy ordet flag om 1) nationalflaget og 2) om de flag sat om bord og visende den kommanderendes rang. Falconer's Maritime Dictionary omtaler således 1780 (1. udgave har ingen artikel "union") og 1815 regler for placering af flagene på fokkemast, stormast og mesanmast for hhv. viceadmiraler, hele admiraler og kontreadmiraler.
Kun The Admiral of the Fleet fører 'rent' Union flag.
Hvis der er flere admiraler i flådegruppen, så vil fx 1. viceadmiral føre rødt flag, 2. viceadm. hvidt flag og 3. viceadm. blåt flag fra fokkemastens top.

Om Jack skriver Falconer: the jack is a small union flag.
Engelske kilde [DST p.90] (1961): The ensign is the signal of nationality. The jack is a flag of smaller size. Der er mellem de mange kilder nogen forskel i, hvad de anfører som generel brug af både ordene og også om de reelle skikke og processer med flag.

2.
USAs Union Jack
USAs Union Jack føres af USAs flådeskibe inkl. Coast Guards skibe på en gøsstage i forstævnen, når skibet er under kommando og til ankers eller i havn, men aldrig til søs. Det føres under rånokken, når krigsret er sat om bord.
Flaget har en blå bund med 50 hvide stjerner i og er lig med nationalflagets øvre, indre felt.
[File p.497]

USA kilden [IMK p.403] (1961) skriver om jack som flag A flag showing the canton or union of the national ensign without the fly. It is hoisted on a jack staff at the bowsprit cap when in port.
 Kilder