Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bilbrev
(-et, -e): Bygningsattest. Dokument med skibets dimensioner, værft el. bygmester anv. som bevis på skibets konstruktion og dets igangsatte byggeri for at få myndighedsgodkendelse el. registrering evt. til finanseringsformål som pantsætningsobjekt.
bill of building // builder's certificate.
[DMO, DHS, DS p.115, FKT p.47, HAN, HAR, H&S58 p.91 + 61 + 126, KUSK p.69, MOL, NEM, ODS, POS p.195, SAL, SEH p.333, TL, TMO, VerV2]
"Biil-Brev. grand bill of sale.
[Röding]
"Biilbrev. Er et af Øvrigheden udstædt Document, hvori bevidnes at Skibet er bygget paa Stedet. Tillige anføres Aarstallet det er bygget, samt dets Drægtighed. En Skipper maae altid forevise sit Biilbrev inden han erholder Søepas." [SCHN]

"Mod Betaling af sidste Rate overleveres Køberen Bilbrevet, Klassifikationscertifikater, Fribordscertifikater, Tilsynscertifikater, Lanternecertifikater o.a. Papirer."
Kilde: REF-44-2247 Nybygningskontrakt af 1918-07-13 for S/S ID=6282 H.A. HANSEN (I).
 Kilder