Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afkortningssignal
(et, -er): IYRU's kapsejladssignal for anvendelse af en afkortet bane. Vises med signalflag S og forskellige tillgsbogstaver.
shorten course signal.
[Elvstr. IYRU1989, KAP p.30]  Kilder