Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bite
(-n, -r): Tværstivere anbragt under tofterne i vikingeskibe.
E. bite = knæ.
[VIK p.23]
"Biterne er skibets nederste, tværskibs afstivningsbjælkelag. De ligger løst oven på vægerne. Biterne bærer dæk i skibets for- og agterende... Bitevægerne løber indvendigt som langskibsforstærkninger langs 5. rangs overkant. De passes til i grovform før 6. bordgang er sat på; men sættes først fast, efter at 6. rang og alle bundstokkene er sat i."
"Biteknæene har 3 udformninger, alt efter hvilken bite de sidder på. Midtskibs ved de fuldkantede lastrumsbiter, er knæene 10 cm brede og løber 40 cm ind på biterne..."
-.
[ROAR-rekonstruktion, Roskilde 1984, p.15+17+18]
E. ikke i [ODS]  Kilder