Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bjælke
(-n, -r): Tømmer af kraftigere dimensioner end planker anv. i skibets konstruktion og oftest anv. om mere el. mindre firkantet tilhuggde tværskibsstivere på hvilke dæksplankerne hviler, men også anv. om lodretstående støtter.
beam // girder.
A large piece of squared timber proportionally longer than its breadth. Horisontal transverse timber.

»... de tver Træer der lægges indvendig i Skibet fra den ene Side, til den anden og hvorpaa Dækkene hviler«.
[KOF]
continous beams running in a fore-and-aft direction under the decks. They are used in connection with stanchions for the purpose of supporting the decks and binding the deck beams together.
[SOT p.126]
Bjælke tværs over skibet foran for kollisionsskottet el. agten for agterpeakskottet.
Panting beam.
[Nich]
Bredbaget, om skib. broad in the beams // broadseated. (19. årh.)
[DoS]
Se også udtryk med » foran og agten for tværs.«
¨ Bjælketyper:
banjebjælke, tværstillede bjælker, der bærer banjerdækket.
orlop beam.
dæksbjælke, de bjælker, som dæksplankerne hviler på.
deck beam.
Bjælker, der midlertidigt indsættes fra side til side mellem spanteenderne i dækshøjde, indtil de endelige dæksbjælker monteres:
cross poles.
underste dæksbjælke. gundeck's beam.
andet dæks bjælke. middle deck's beam.
øverste dæks bjælke. upper deck's beam.
baksbjælke. forecastle beam.
banjebjælke "Banniernes Bielker. orlop-beam.
[Röding]
fangebjælke. cross-piece.
davitbjælke "Dævis Bielke. davit.
[Röding]
halvbjælke, bjælke, der ikke går fra side til side, men fx stopper ved en lugekarm.
half beam.
[SKT p.77]
halvdæksbjælke.
breast-beam.
[Benzon]
hjulkassebjælke. paddle-beam.
hyttebjælke. poop beam.
hækbjælke. transom // wing transom.
[Röding]
kranbjælke. cat head // cat davit.
[Röding]
kravebjælke. carling.
Carline // carling. A short fore-and-aft beam running under a deck beam or intercoastal between them.
[SOT p.57]
middelspantbjælke. main beam.
midtskibsbjælke. midship beam.
[Röding]
skansedæksbjælke. quarter deck's beam.
stikbjælke. shifting beam.
vingebjælke, bjælke i hjuldamperes skovlhjul. sponson-beam.

øvre hækbjælke. counter-transom.
[Röding]

Bjælkers opbygning i jernskibe
"Til Bjælkerne anvendes Bulbjern med 2 Vinkler nittede til Overkanten, eller Bulb- og T-Jern, ogsaa en Plade med 2 Vinkler paa Overkanten og 2 paa Underkanten; eller i mindre Skibe kun et Vinkeljern. Ved Enderne blive de tildannede saaledes, at et Knæ fremkommer, ved hvilket de nittes til Spanterne, enten mellem Contravinklen og Spantevinklen, eller i den sidste Huling.
De ere afskaarne for Enden efter Spantetrækkets Form, saa at de kunne have Anlæg mod Klædningspladen eller Spantet. Antallet af Nagler i Bjælkeknæet er beregnet paa, at disse opnaae samme Styrke som Bjælken.
I Reglen er der en Bjælke paa hvert andet Spant, og, da de anbringes paa de samme Spanter i de forskjellige Dæk, komme de altid lodret over hinanden."
[LUS p.62]

¨ Udtryk med bjælke:
Falde tværs i søen: come beam on to the sea.
Ligge på siden: to be laid on the beam ends.
A ship heeled over so far that the deck beams are nearly vertical
.
[ABC, Dickens 1844, DMO, DS p.906, E/D, EL, KOF, KUSK p.72, MarE1, Marryat 1800, MS1 p.474, NEM, Röding, SAL, SD, SKT81 p.88, TMO, VerV2]  Kilder