Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afkølingståge
(-n, -r): Tåge, der dannes, når atmosfærens nederste 100-300 m afkøles til under dugpunktet.
cooled air fog.
Afkølingståge deles i tre former: advektionståge, fordampningståge og udstrålingståge.
[MetM, NauM p.62f]  Kilder