Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bjærgeløn
(-nen, -): »Enhver, der bjærger Skib, der er forulykket eller stedt i Nød, eller ombordværende Gods eller noget, der har hørt til saadant Skib eller Gods, saa og enhver, der medvirker ved Bjærgningen har Ret til at faa Bjærgeløn. Den, der har reddet Menneskeliv fra Skibet under den nød, der har givet Anledning til Bjærgningen, eller har medvirket dertil, har Krav paa Andel i Bjærgelønnen«.
[SOLOV p.72]

»Jf. den gamle forordning af 20.12.1836: Reglerne er forskellige enten skibet er bjærget i åben sø eller på stranden, enten der er levende folk om bord eller ej.«
salvage money // salvage remuneration // salvage.
[HAR, DMO, SØR p.53, YAR p.7]  Kilder